Jaarthema

 

We wensen het elkaar vaak toe, naast gezondheid.
Een groot goed.

Maar wat is geluk?
Afwezigheid van ongeluk?
Is geluk maakbaar?
Is geluk hebben te beïnvloeden en zo ja, hoe werkt dat dan?
Is het tevreden zijn met de huidige omstandigheden?


In de Engelse taal zijn er vele woorden voor geluk of geluksgevoel: luck(y), happy, happiness, satisfaction, satisfied, prosperity, prosperous, joy(fulness). In de oorsprong in het Nederlands wordt geluk niet alleen gekoppeld aan voorspoed, maar ook aan toeval. Het woord geluk impliceert daarmee de behoefte een plezierig gevoel te krijgen zonder daarvoor zelf verantwoordelijk te zijn. In de wetenschap wordt verklaard dat geluk het gevoel is dat ontstaat door afscheiding van endorfine (morfineachtige stofjes), die ons het ‘houden van gevoel’ geven. Er wordt wel een verschil aangegeven tussen geluksgevoel en genot. Zo zorgen dopamine en serotonine voor genot en adrenaline voor de kick.

Interessant zou het zijn dit jaar te kijken hoe er filosofisch tegen geluk wordt aangekeken of vanuit een bepaalde religie. Wat betekent geluk voor jou? We weten dat kinderen, die opgroeien in een sociaaleconomisch laag milieu een achterstand hebben op allerlei gebied. Als je bijvoorbeeld kind bent van ouders die minder goed kunnen lezen en je wordt daardoor niet voorgelezen, start je op school al met een achterstand, die nauwelijks in te halen is. Wat zouden wij als Rotarians kunnen betekenen voor het geluk van onze lokale gemeenschap?


Geluk is ook groei, je inzetten voor anderen. Elke dag iets weggeven aan een ander. Verbondenheid en wederzijds respect van clubleden geeft een flow en een gelukkige club. Wat een geluk dat ik lid mag zijn van onze prachtige club. Dank voor zoveel vrienden en vriendinnen! Er zijn dit jaar vele enthousiaste commissies, projecten en heel veel ideeën.

Maak er een mooi jaar van, door veel samen te werken en ook door goed voor elkaar te zorgen.

Wilma Dorland

voorzitter Rotary Epe 2022-2023