Jaarthema

 

Het jaarthema 2023-2024 van Rotary International is CREATE HOPE in the WORLD. Een uitdagend thema in een periode waarin wij leven met grote opgaven op het gebied van onder andere klimaat, gezondheid, kansen-gelijkheid, vrede en veiligheid. Samen kunnen we als Rotarians proberen een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. Natuurlijk willen we ook graag zichtbaar maken waar we voor staan en wat we doen: People of Action!

Wij zijn een mooie club met ruim 40 leden, die zich de afgelopen jaren met klinkende resultaten heeft ingezet voor community service, verschillende internationale projecten en actief gewerkt heeft aan fellowship en vocational.

Als voorzitter voor het jaar 2023-2024 heb ik mij afgevraagd of ik met een specifiek thema de kracht en kwaliteit van onze club nog zou kunnen versterken. Ik denk dat dat met het thema VERBINDING kan lukken: meer aandacht voor verbinding met elkaar, met andere clubs, met diverse groeperingen in de samenleving kan ons verrijken en versterken. Zaken als diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit zullen daarbij nadrukkelijk aan de orde komen. Hoe ver we hier in (willen) gaan zullen we samen moeten bepalen. Ik zie er naar uit om daarover met elkaar in gesprek te gaan en wil graag in samenspraak met de programmacommissie een aantal bijeenkomsten/activiteiten ter invulling van het jaarthema vormgeven.

Hans van der Hoeve

voorzitter Rotary Epe 2023-2024